Loading...

Sinds december 2014 hebben werknemers van Avanade meer dan 55.000 dollar gedoneerd aan ngo's die zich inzetten voor de verbetering van de leefomstandigheden van mensen overal ter wereld. Voor iedere donatie levert Avanade eenzelfde bijdrage, wat erop neerkomt dat Avanade meer dan 110.000 dollar heeft gegeven aan individuen, gezinnen en gemeenschappen.

De opbrengst van onze eerste donatiecampagne is naar vier organisaties gegaan:
  • The Hunger Project
  • CARE International
  • Project Concern International
  • The Mitchell C. Hill Endowment (Cal Poly Pomona)
De eerste drie organisaties voorzien in behoeften die op korte termijn moeten worden vervuld en werken in gebieden waar weinig hulp wordt geboden aan langetermijnoplossingen. Iedere organisatie richt zich op of rondom vrouwen omdat zij een belangrijke rol spelen in duurzame verandering.

Avanade heeft meegewerkt aan het opzetten van het 'Mitchell C. Hill Memorial Endowment Fund' aan het California Polytechnic Institute of Pomona, een fonds ter ere van de bijdragen en het werk van de CEO die onze onderneming heeft opgericht. Met dit fonds wordt steun geboden aan een door studenten opgezet centrum voor cloud computing en wordt financiële ondersteuning geboden aan faculteitsleden en -studenten. Bij Cal Poly Pomona ligt het accent op betaalbaar onderwijs. Meer dan 70 procent van de studenten aan deze instelling is de eerste generatie studenten in hun familie.

Een Avanade-collega in Kopenhagen, Thomas Jeorgenson, licht toe waarom hij heeft besloten te doneren aan Avanade Gives:

Noodhulp na de aardbeving in Nepal

Toen delen van Nepal in april 2015 werden verwoest door aardbevingen, zijn onze werknemers snel en ruimhartig in actie gekomen. Wereldwijd is door werknemers van Avanade zo'n 25.000 dollar gedoneerd, voor steun aan CARE International en de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen (IFRC), die beide al actief waren in Nepal en een goede inschatting konden maken van de behoeften en nood- en structurele hulp kunnen bieden.

Download our Avanade Gives Community Report »

Over

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

We willen graag helpen. Dat geldt niet alleen voor onze klanten, maar ook voor de omgevingen waarin we leven en werken.

Volgende stappen

Lees meer over het verschil dat wij maken voor mensen, bedrijven en de samenleving. 

Meer informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord handelen is een verhaal waaraan onze pen iedere dag blijft schrijven. We zetten ons in voor verbetering van het leven van mensen in de gemeenschappen waarin we actief zijn en op de aarde die we samen delen.

Deel deze pagina