Loading...

Het gezicht van technologie veranderen

Bij Avanade zijn wij trots op onze diversiteit en wij weten dat elke persoon even belangrijk is. Iedereen is bij ons welkom, zonder uitzondering.

Wij zijn van mening dat verdraagzaamheid tot innovatie leidt en dat werknemers hun potentieel volledig kunnen verwezenlijken in een werkomgeving waar ze zichzelf kunnen zijn. Wij weten dat multiculturele teams met leden van meerdere geslachten en generaties beter samenwerken, waardevol zijn, geïnformeerde perspectieven en diepere inzichten bieden.

Diversiteit stimuleert betere resultaten

Maar u hoeft ons niet zomaar te geloven. Neem de volgende feiten in beschouwing: 

  • In een onderzoek van de American Sociological Association naar 506 bedrijven in de VS resulteerde elke stijging van 1% op het gebied van genderdiversiteit in een toename van ongeveer 3% van de verkoopopbrengsten. 
  • Harvard Business Review heeft vastgesteld dat bedrijven met tweedimensionale diversiteit een 45% hogere kans hebben op een stijgend marktaandeel ten opzichte van het vorige jaar ervoor.
  • Tussen 2008 en 2010 hebben bedrijven met een grotere diversiteit in de directie ook beter financieel gepresteerd. McKinsey heeft vastgesteld dat bij bedrijven die zich in het hoogste kwartiel bevonden wat betreft diversiteit in de raad van bestuur, het rendement van eigen vermogen gemiddeld 53% hoger was dan bij bedrijven uit het laagste kwartiel.

"Ik ben vastbesloten om van onze diversiteit- en verdraagzaamheidsstrategie een succes te maken en ik reken erop dat we ons daar allemaal 100% voor inzetten."

Adam Warby CEO, Avanade

Maak kennis met onze mensen

Bij Avanade is de diversiteit even groot als bij de klanten die we bedienen. Samen brengen we positieve veranderingen tot stand. Maak kennis met de mensen achter het bedrijf.

Onze programma's stimuleren diversiteit

We brengen veranderingen tot stand met initiatieven om mensen te steunen die ondervertegenwoordigd zijn in onze branche: 

  • Avanade biedt op alle niveaus van de organisatie training voor onderwerpen zoals onbewuste vooroordelen, verdraagzaam leiderschap en diversiteit. Ook organiseren we regelmatig discussies over diversiteit.
  • Het Avanade Leiderschaps Programma voor Vrouwen en Realiseer Je Potentie bieden vrouwen ondersteuning om net zo snel carrière te maken als mannen.
  • Onze werknemersgroepen omvatten speciale netwerken voor LGBT, veteranen en vrouwen, zowel voor een affiniteitsgroep werknemers van Latijns-Amerikaanse en Afro-Amerikaanse afkomst. Wij beschikken ook over diversitiet in onze managementteams in drie van onze geografische gebieden. Wij hebben een speciaal programma genaamd Allies at Avanade en mentornetwerken voor al onze kantoren wereldwijd.

Lees meer over diversiteit bij Avanade

Diversiteit en verdraagzaamheid volgens Avanade

Een diversiteit van talenten en achtergronden is essentieel voor ons succes.

Video afspelen
Avanade viert Internationale vrouwendag

Wij zetten ons 365 dagen per jaar in voor genderdiversiteit.

Avanade Outreach-programma

De echte wereld van technologie begrijpen.

Discussies over diversiteit

Discussieer mee op onze blog over mensen en cultuur.

Volgende stappen

Ontdek hoe wij de digitale wereld optimaliseren voor iedereen.

CONTACT
Sluiten
Modal window
Contract
Share this page