Loading...

Loading...

LGBT+ inclusiviteit bij Avanade, ons leadership team aan het woord (deel 2)

  • Geplaatst op donderdag 13 augustus 2020

Ondanks dat Pride-week over is, we het belangrijk vinden hier aandacht aan te blijven geven. We laten daarom ons Avanade leadership team aan het woord over LGBT+ inclusiviteit en hoe zij dat zien op de werkvloer bij Avanade.

Bart-Jan, Modern Workplace Lead voor Avanade Nederland

Onlangs ben ik toegetreden tot de LGBT+ werkgroep die deel uitmaakt van het Diversity & Inclusion programma bij Avanade. Door de aandacht rond Pride month in juni werd ik me weer extra bewust van het belang van een veilige en inclusieve werkplek. En hoewel Avanade uiteraard een zero tolerance beleid voert rond welke discriminatie dan ook, moeten we blijven werken aan bewustwording. Daarom vind ik het van belang dat binnen de werkgroep mensen met diverse achtergronden deelnemen. Zowel medewerkers van de LGBT+ community zelf, als Allies* (zoals ik). Alleen door vanuit verschillende perspectieven naar elkaar te luisteren creëren we een werkplek waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig voelt om voor zijn of haar geaardheid of identiteit uit te komen. Je bent op je best als je jezelf kunt zijn. Dit geldt zowel voor thuis, op school als op het werk. Dit blijkt ook uit de cijfers. Bedrijven die hoog scoren op het gebied van Diversity & Inclusion, presteren beter dan organisaties die daarin achterblijven.

Maar het is belangrijk dat het niet enkel bij goede bedoelingen blijft, er moeten ook concrete acties aan gekoppeld zijn. Bijvoorbeeld, onlangs vond er een incident plaats op de basisschool van mijn zoontje waarbij een overblijfjuf zich negatief uitliet over homoseksualiteit. Ik ben trots dat mijn zoon en andere kinderen dit incident, zowel met ons thuis als op school hebben gedeeld. Iedereen accepteren zoals hij of zij is, betekent ook je actief uitspreken als dit in je omgeving niet gebeurt. De afgelopen decennia is er veel bereikt op het gebied van LGBT+ emancipatie. Maar jammer genoeg maken dit soort incidenten duidelijk dat we actief moeten blijven werken aan de vanzelfsprekendheid dat iedereen zichzelf kan en mag zijn, ook op het werk.

Anita, Accenture/Microsoft Relationship Lead voor Avanade Nederland

Afgelopen januari begon ik bij Avanade en Accenture en wat ik heel plezierig vind als ‘nieuweling’ is dat er heel veel persoonlijke aandacht is, ook al in het recruitmenttraject. De sfeer is open en vriendelijk én het belang van écht samenwerken met diverse teams krijgt veel aandacht.

Diversity & Inclusion zijn onderwerpen die mij nauw aan het hart liggen. Voor Avanade, was ik bij Microsoft en daarvoor bij Deloitte al geëngageerd rond Female Hiring & Inclusion. Dus stak ik bij Avanade snel m’n hand op om als Ally* deel uit te maken van hun Diversity & Inclusion programma, zonder echt te weten wat dit precies inhield.

Door de aandacht rond Pride binnen Avanade, realiseerde ik me dat ik er nooit écht bij stil heb gestaan dat je je door je seksuele geaardheid belemmerd kunt voelen om volledig jezelf te zijn op de werkvloer, dat het je terughoudend kan maken in gesprekken en dat het je anders, onveilig of alleen kan doen voelen in sommige situaties.

Elke vorm van schaamte, je anders voelen, dingen meemaken die uitzonderlijk zijn, of dat lijken te zijn, vergen moed om het bespreekbaar te maken en dan helpt een ontvangende veilige houding (zonder direct een oordeel) van mensen om je heen. En waarom is dat belangrijk? Openheid, je gewaardeerd voelen en gezien worden voor wie je echt bent, draagt bij aan het volledig benutten van een ieders talenten. Ook geeft het ruimte voor plezier en verbondenheid.

Hieronder mijn tips die continue aandacht vergen, ook voor mijzelf:

  • We zijn allemaal anders én hetzelfde
  • Verdiep je in Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en waarom we allemaal (andere) filters hebben waarmee we naar de realiteit kijken
  • Stel assumpties zo lang mogelijk uit (ass-u-me: assume makes an ass out of u and me)
  • Toon oprecht interesse, bijvoorbeeld door open vragen te stellen
  • Luister en wees niet nerveus voor een onverwacht antwoord, blozen mag 😊
  • Als je bij Avanade werkt, kun je een Ally* worden.

Lees ook deel 1 met de visie van twee andere mensen uit ons leadership team.

(*) Ally (Allies): “Allies At Avanade” is een wereldwijd programma dat tot doel heeft de medewerkers van Avanade te informeren over de uitdagingen waarmee vrouwen, LGBT+… kunnen te maken krijgen. En, om de wederzijdse steun binnen Avanade te bevorderen, zodat we allemaal beter kunnen zijn – zowel als individu en als een team. Het Ally Programma wil Allies, of bondgenoten, uitnodigen, informeren en in staat te stellen zich te identificeren als bondgenoten, zich uit te spreken namens hun collega's en de inspanningen van Avanade rond diversiteit te ondersteunen.

Het Ally Programma gaat niet over protesteren of confronteren. Het gaat wel over het ontwikkelen van een comfortzone in dagelijkse gesprekken die geleidelijk houdingen kunnen veranderen en de bewustwording kunnen creëren dat gelijkheid ieders zorg is.

Monthly Updates

Ontvang maandelijks een overzicht van onze laatste blogs in je mailbox.

Next steps

Talk to us about how we can bring the power of digital innovation to your business.

Share this page