Loading...

Asian Venture Philanthropy Network ontwikkelt een cloudstrategie om de werknemersbetrokkenheid te verbeteren

Situatie

Asian Venture Philanthropy Network (AVPN) levert een bijdrage aan een betere wereld. Het netwerk van non-profitfinanciers uit Singapore streeft ernaar een levendige en doeltreffende community voor liefdadigheid en sociale investeringen op te bouwen in Azië door de bijna 500 ledenorganisaties bijeen te brengen met charitatieve instellingen die haar diensten nodig hebben.

Terwijl AVPN de sociale economie in Azië een impuls gaf, werd vastgesteld dat het CRM-systeem niet meer voldeed aan de behoeften van een organisatie van haar omvang. Door functionele beperkingen was het niet eenvoudig om informatie te delen of een volledig beeld van haar leden en de ondersteunde instellingen te verkrijgen. Gebruikers moesten ad hoc data en rapporten uit verschillende bronnen verkrijgen via handmatige processen, wat communicatiestoringen en fouten tot gevolg kon hebben.

“Avanade’s beoordeling van ons huidige CRM-proces was ontnuchterend en hielp ons om een nieuwe weg in te slaan. Vervolgens was het Avanade-team van grote waarde bij het ontwikkelen van onze transformatiestrategie.”

Kevin Teo Managing Director, AVPN Knowledge Center

Oplossing

AVPN wendde zich tot Avanade om de mogelijkheden van Microsoft Dynamics te evalueren en een strategie te ontwikkelen om de uitdagingen bij de transformatie tot een Intelligent Enterprise aan te gaan. Het team van Avanade hield een meerdaagse, functieoverschrijdende workshop met stakeholders van de klant om de CRM-problemen van AVPN te beoordelen en de behoeften in de gehele organisatie vast te stellen. Na deze taak hebben we hebben we een uitgebreid evaluatierapport opgesteld en ingediend om de business case voor Dynamics 365 te ondersteunen en een blauwdruk te bieden voor de implementatie en integratie. Avanade streeft ernaar de mens centraal te stellen bij de activiteiten en platformen te creëren die de complexiteit verminderen en de communicatie tussen teamleden verbeteren.

Resultaten

De opdracht van Avanade was in slechts twee weken afgerond, wat liet zien dat de ontwikkeling van een doeltreffende transformatiestrategie geen langdurig en gecompliceerd proces hoeft te zijn. De CEO en Managing Director van AVPN waren zeer tevreden met het evaluatierapport en de aanbevolen koers. Zij stemden ermee in dat Dynamics 365 een geschikt platform voor de groei en transformatie van de organisatie was bij haar missie om sociale investeringen in Azië te bevorderen en faciliteren.

Lees meer over Microsoft Dynamics 365 en maak kennis met het Avanade-team om intelligente bedrijfsapplicaties te introduceren waarbij de mens centraal staat.

Technology

Microsoft Dynamics 365

Integreer de mogelijkheden van ERP, CRM en Office 365.

Gerelateerde klantverhalen

Volgende stappen

Ontdek hoe u met onze hulp uw klanten bedient op manieren die zij niet eerder voor mogelijk hielden.

Deel deze pagina