Loading...

Bravis optimaliseert bedrijfsvoeringsprocessen met AX4Health

Situatie

Om de regio West-Brabant complexe medisch specialistische zorg te kunnen blijven bieden, fuseerden het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom en het Franciscus ziekenhuis in Roosendaal op 1 januari 2015 tot het Bravis ziekenhuis.

Al ruim voordat er sprake was van een fusie, werkten de ziekenhuizen nauw samen en kozen zij in 2013 voor een zelfde ERP-systeem ter ondersteuning van de bedrijfsvoeringsprocessen financiën, inkoop en logistiek. “We werkten met verschillende, verouderde systemen en waren beide toe aan vernieuwing”, legt Leo Simons, Manager Bedrijfszaken bij Bravis uit. “Het samen kiezen, samen selecteren en samen voorbereiden en implementeren heeft enorm bevorderend gewerkt als voorbereiding op onze daadwerkelijke fusie.”

Bravis

Lees de volledige casestudy

"AX4Health is een modern, toekomstbestendig systeem dat het volledige inkoop-, logistieke en financiële proces dekt en zich blijft ontwikkelen. Je wilt immers niet elke drie jaar een nieuw ERP-systeem hoeven invoeren. Daarnaast zagen we de voordelen van Microsoft AX dat minder onderhoud, beheer en maatwerk vereist dan SAP. De presentatie van Avanade en ons bezoek aan het Westfriesgasthuis waar AX4Health al draaide, gaven de finale doorslag.”

Leo Simons Manager of Corporate Affairs bij Bravis

Oplossing

"AX4Health werd in 2013 in beide ziekenhuizen geïmplementeerd, wat een belangrijk leerproces bleek te zijn. Simons: “Je schaft een ERP-systeem aan om uiteindelijk efficiënter te kunnen werken, minder fouten te maken en snellere doorloop van processen te hebben. Het proces van inkoop, opslag en financiële afhandeling hangt nauwer dan ooit met elkaar samen. Dit vraagt van de medewerkers een andere manier van werken en meer samenwerking tussen de afdelingen. AX4Health is heel makkelijk in gebruik, maar omdat we al jaren met hetzelfde systeem werkten, is leertijd nodig om bekend te raken met de nieuwe werkwijze. Waar men eerder vooral uitvoerend bezig was, is men nu meer controlerend bezig", voegt Director Karin Pallast van Avanade Gezondheidszorg eraan toe. Met een modern systeem als AX4Health lopen de processen anders. Dit leidt gedeeltelijk tot andere rollen. AX4Health is sterk in het ondersteunen van het geheel, van inkoop tot financiële administratie. Voor losse afdelingen pakt dit soms minder gunstig uit, ma..."

Resultaten

Met AX4Health heeft Bravis een grote efficiencyslag gerealiseerd die op alle afdelingen tot uiting komt. De grootste winst hebben we behaald met de inkoop, omdat deze nu volledig is gecentraliseerd. Luc Stevens, Manager Finance & Control vertelt: “Waar afdelingen voorheen zelf, via inkoop, een stoel bestelden bij een willekeurige leverancier, hebben zij nu toegang tot een centrale portal in AX4Health. Daarmee heeft inkoop veel meer zicht op de bestellingen en kunnen deze gebundeld worden. Hierdoor kan aantrekkelijker ingekocht worden en kunnen betere afspraken met leveranciers worden gemaakt. Omdat het bij de inkoop van een ziekenhuis om grote bedragen gaat, levert 1% besparing al een grote plus op. De implementatie van AX4Health heeft verspilling dan ook teruggedrongen en het goederenverbruik verlaagd.”

Ook de afdelingen logistiek en administratie profiteren van de voordelen van AX4Health. Op logistiek vlak bespaart Bravis op de voorraden door het invoeren van automatische bevoorrading en online scanning van afdelingsvoorraden. “Het scannen en electronisch goedkeuren van facturen, de elektronische verwerking van bankafschriften en de geautomatiseerde matching van facturen vraagt na enige ervaring met AX4Health minder inspanning bij zowel de crediteurenadministratie als de budgethouders”, vervolgt Stevens.

Gerelateerde klantverhalen

Volgende stappen

Ontdek hoe u met onze hulp uw klanten bedient op manieren die zij niet eerder voor mogelijk hielden.

Deel deze pagina