Loading...

Chiyoda kiest voor één identificatie-systeem voor alle buitenlandse vestigingen

Internationale samenwerking tijdens bouw van grote energiecentrales verloopt stukken beter na Active Directory-upgrade

Efficiënt werken valt niet mee wanneer er meerdere Active Directory-infrastructuren in gebruik zijn. Daar kan Chiyoda Corporation over meepraten. Zij zijn een van de drie grootste specialistische bouwbedrijven van Japan, waar ook het hoofdkantoor is gevestigd. Daarnaast is het ’s werelds grootste bouwer van lng-fabrieken.

Situatie

Chiyoda liep tegen een probleem aan toen het zijn horizon verlegde naar opkomende landen en zich daarnaast ging toeleggen op andere energiebronnen, zoals schaliegas en teerzand. Wereldwijd had Chiyoda inmiddels op maar liefst elf plaatsen een op zichzelf staande versie van Microsoft Active Directory (AD) draaien. Dat was het gevolg van de oorspronkelijke opzet, waarbij de hoofdvestiging in Japan het basisontwerp maakte en de internationale vestigingen de details en de bouw voor hun rekening namen. Deze gefragmenteerde opzet had grote gevolgen voor de werknemers. Die moesten zich regelmatig aanmelden bij een ander systeem, wat de productiviteit niet bepaald ten goede kwam. Daarnaast had de IT-afdeling grote moeite om de beveiliging op orde te houden, omdat enerzijds alle gebruikers snel toegang moesten krijgen en anderzijds het risico op onbevoegde toegang zo klein mogelijk moest blijven.

Dus toen Chiyoda zijn wereldwijde activiteiten ging uitbreiden om de gestelde groeitargets te halen, moest er iets worden gedaan aan zowel het systeem voor de identiteitscontrole als de efficiëntie van het personeel.

“Avanade is een betrouwbare partner met enorm veel ervaring op consultancygebied, ook internationaal. Ze hebben al tal van bedrijven geholpen met de migratie naar één gemeenschappelijk IT-systeem, waaronder hun eigen bedrijf. Daarom viel de keus op Avanade om onze lokale systemen te migreren naar een IT-systeem dat in al onze vestigingen hetzelfde werkt.”

Junichi Masukawa GM IT Management, Associate Director van Chiyoda Corporation

Oplossing

Chiyoda wist dat de IT-omgeving zodanig moest worden aangepast dat alle werknemers 24/7 via single sign-on kunnen inloggen, ongeacht waar ze zich bevinden. Bovendien was het vanuit zakelijk oogpunt noodzakelijk om snel te kunnen inspelen op veranderingen binnen de projectteams, bijvoorbeeld wanneer er vervangend personeel nodig is.

Tijd dus om deze aanpassingen van de grond te krijgen. Daarvoor viel de keuze op Avanade, vanwege zijn competenties op het gebied van vergelijkbare oplossingen en de bewezen kwaliteiten op het gebied van langetermijnplanning voor IT. Een andere factor was Avanade’s expertise op het gebied van de Microsoft-cloudoplossingen die Chiyoda al on premise had draaien, zoals Exchange Online, Skype for Business en SharePoint.

“Avanade is een betrouwbare partner met enorm veel ervaring op consultancygebied, ook internationaal. Ze hebben al tal van bedrijven geholpen met de migratie naar één gemeenschappelijk IT-systeem, waaronder hun eigen bedrijf. Daarom viel de keus op Avanade om onze lokale systemen te migreren naar een IT-systeem dat in al onze vestigingen hetzelfde werkt”, zegt Junichi Masukawa, GM IT Management en Associate Director van Chiyoda Corporation.

Avanade heeft in vijf maanden tijd een nieuwe Active Directory-oplossing opgeleverd, en heeft die in drie fases uitgerold: een pilot, een pre-migratiefase en uiteindelijk de volledige migratie voor het hele bedrijf. Tijdens de pilot heeft Avanade het systeem lokaal in de vestiging van Chiyoda op de Filipijnen geïntegreerd, om te zien tegen welke problemen en conflicten ze zouden aanlopen. Op basis hiervan werd het migratieplan voor de andere internationale vestigingen van Chiyoda aangepast. Avanade was zich ervan bewust dat een goede verstandhouding met alle vestigingen van Chiyoda cruciaal was voor het slagen van dit project. Daarom werd Chiyoda regelmatig op de hoogte gesteld van de voortgang van het project. En doordat Avanade meteen al aan het begin van het project de risico's én de benodigde maatregelen in kaart had gebracht, kreeg het bedrijf alle medewerking van Chiyoda. Om de migratie zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen zonder dat de operationele werkzaamheden in gevaar zouden komen, heeft Avanade voorgesteld om Migration Manager for AD van Quest Software te gebruiken.

“Toen we Avanade vroegen om een oplossing voor een probleem dat we zelf niet konden oplossen, kwamen ze niet alleen met een oplossing voor de korte termijn, maar ook met gedegen oplossingen voor de lange termijn. Allemaal omdat ze eerst de oorzaak van het probleem in kaart hebben gebracht,” zegt Masukawa.

Resultaten

De integratie en migratie van AD op het hoofdkantoor van Chiyoda en in de vestiging op de Filipijnen vormden de eerste stap op weg naar een geherstructureerd IT-systeem dat was afgestemd op de internationale bedrijfsactiviteiten. Avanade heeft geholpen met het volgende:

  • Stroomlijning van de processen voor de eerste registratie van nieuwe gebruikers en latere aanpassingen van hun account
  • Reorganisatie van de rollen voor het IT-systeembeheer, zodat er werknemers kunnen worden aangewezen om het opzetten en wijzigen van gebruikersaccounts te regelen
  • Consolidatie van de domeinclassificaties zodat er nog maar drie overbleven, en vereenvoudiging van de gebruikersaccounts zodat er nog maar twee overbleven, waardoor het beheer een stuk eenvoudiger is geworden
  • Verbeterde beveiliging van de gebruikerstoegang door overal dezelfde wachtwoord- en vergrendelingsregels toe te passen
  • Veiligstelling van de bedrijfscontinuïteit

Momenteel voert Chiyoda deze integratie door in alle internationale vestigingen. Het bedrijf werkt samen met Avanade ook nog aan andere IT-projecten die voortborduren op de verbeteringen in het aanmeldingssysteem, zoals de introductie van Intune om veilige toegang vanaf privéapparatuur mogelijk te maken en betere benutting van de mogelijkheden die SharePoint biedt op het gebied van bestandsdeling.

“Op aanbeveling van Avanade is Chiyoda overgestapt op de IT-oplossingen van Microsoft. Daarnaast willen we ook in de toekomst gebruik blijven maken van de uitgebreide ervaring en expertise van Avanade op het gebied van UX en Microsoft-tools”, aldus Masukawa.

Chiyoda Corporation

Sinds de oprichting in 1948 heeft Chiyoda Corporation in meer dan veertig landen energiecentrales gebouwd. Daarnaast bouwt Chiyoda installaties en apparatuur voor onder meer de winning van olie en aardgas, voor de chemische en petrochemische industrie, de medische sector, bedrijven die zich bezighouden met milieutechnologie en de industrie. Chiyoda heeft door de jaren heen veel ervaring en technologische kennis opgedaan tijdens de bouw van centrales en fabrieken. Daardoor kan het bedrijf zijn klanten een breed scala aan diensten leveren voor elke fase van de levenscyclus van hun fabriek. (Website: https://www.chiyodacorp.com/)

Klantverhaal

Chiyoda Corporation

In de volledige casestudy leest u hoe Chiyoda de samenwerking tussen de internationale vestigingen heeft verbeterd.

Technology

Microsoft 365

Vernieuw de werkplekervaring.

Gerelateerde klantverhalen

Volgende stappen

Ontdek hoe u met onze hulp uw klanten bedient op manieren die zij niet eerder voor mogelijk hielden.

Deel deze pagina