Loading...

Avanade vernieuwt Microsoft Dynamics AX bij EVS

Solution

Avanade heeft de belangrijkste mastergegevens (klanten en productcatalogus) van Dynamics AX geïntegreerd met Dynamics CRM en tevens een Business Intelligence-laag toegevoegd. De BI-cubes voor het grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, CRM-mogelijkheden en genoteerde producten zijn gedefinieerd om beter inzicht te krijgen. Aangezien het bedrijf uiteenlopende commerciële activiteiten uitvoert, is het van belang dat zij een duidelijk beeld hebben van alle inkomstenstromen. De op de BI-cubes gebaseerde rapportage wordt uiteindelijk gepubliceerd op de Microsoft SharePoint-omgeving van EVS.

"Avanade beschikt over een krachtig kernteam in België, maar tevens over een internationaal netwerk. Zij brachten de nodige expertise mee die wij voor dit project nodig hadden, in combinatie met het juiste projectbeheer en de organisatorische structuur. Dat was precies wat we nodig hadden, omdat we een complexe organisatie zijn met complexe processen."

Philippe Gilbert IS Manager bij EVS

Results

Het nieuwe informatiesysteem dat Avanade met Dynamics AX heeft geïnstalleerd, speelt een belangrijke rol in de toekomst, omdat het managers in staat stelt flexibeler in te spelen op zakelijke kansen. “Er was eigenlijk geen specifieke zakelijke drijfveer voor het ERP-project,” concludeerde Philippe Gilbert. “Het ging hoofdzakelijk om de algehele efficiëntie van onze bedrijfsprocessen. Dat is niet iets waar je je vinger op kan leggen. Maar zelfs als er misschien niet direct tastbare en meetbare resultaten zijn, zouden er zonder dit project ongetwijfeld enorm veel problemen zijn ontstaan. Dynamics AX bracht de stabiliteit terug die wij nodig hadden om de groei van het bedrijf te ondersteunen en vast te houden. Wij zijn klaar voor de toekomst.”The new information system that Avanade put in place with Dynamics AX will play a key role in the future, allowing managers to respond to business opportunities with more agility. “All in all, there really wasn’t one specific business driver for the ERP project,” Philippe Gilbert concludes. “It all came down to the global efficiency of our business processes. That’s not something you can put your finger on. But even though there may not be tangible or measurable results right away, it remains clear that without this project there would have been an awful lot of trouble. Dynamics AX brought back the stability that we needed to support and sustain the company’s growth. We are ready for the future.”

Business Situation

EVS had een nieuwe ERP-implementatie nodig ter ondersteuning van de groei, complexere klantprojecten en een uitbreiding van de productcatalogus. Het in België gevestigde internationale bedrijf besloot een stap voorwaarts te maken met het door Avanade geïmplementeerde Microsoft Dynamics AX.

De eerste uitdaging van EVS was om hernieuwde interesse te wekken voor een nieuw Dynamics AX-project. Een audit van de procedures bevestigde dat het bedrijf dringend een krachtige back-office nodig had. Het bedrijf wilde een partner met de juiste grootte, expertise en ervaring. Daarom koos EVS voor het nieuwe ERP-project onder leiding van Avanade.

EVS

EVS – Dynamics AX Case Study

Gerelateerde klantverhalen

Volgende stappen

Ontdek hoe u met onze hulp uw klanten bedient op manieren die zij niet eerder voor mogelijk hielden.

Sluiten
Modal window
Contract
Deel deze pagina