Loading...

Innovatie en teamwerk leveren de schooladministraties in Hessen effectieve IT-services op

Situatie

De scholen in de Duitse deelstaat Hessen zijn dankzij de LUSD-databaseapplicatie verlost van hun dagelijkse administratieve last. De stakeholders vonden het echter vooral belangrijk dat de agility en flexibiliteit van de applicatie in de toekomst zouden toenemen. Samen met Avanade heeft departement Z.6 van het Ministerie van onderwijs van de deelstaat Hessen gezorgd dat er moderne, snelle en duidelijke processen werden opgezet, met Microsoft Team Foundation Server (TFS) als basis. De doelstellingen van deze operatie waren een kortere implementatietijd, een grotere tevredenheid onder gebruikers en een omslag naar een meer op agility en samenwerking gerichte aanpak.

“We waren in alle opzichten onder de indruk van de samenwerking met Avanade. Het liep niet alleen op rolletjes, we hebben inmiddels ook een vertrouwensrelatie opgebouwd. We zien elkaar als leden van één team en zo werken we ook."

Dieter Schwarz Verantwoordelijk voor het IT-applicatiesysteem, departement Z.6

Oplossing

Avanade had SCRUM gekozen als procesframework, en TFS als de ideale ondersteuning voor de agile kant van de zaak. De gewenste omslag moest via de processen worden bewerkstelligd onder leiding van de experts van Avanade. Dit betekende dat afscheid moest worden genomen van de oude werkwijze. Daarbij werd slechts twee keer per jaar een grote update uitgevoerd om verbeteringen en wijzigingen door te voeren en werd er met test-, stabiliserings- en goedkeuringsprocedures gewerkt. Daarvoor in de plaats kwamen meer cycli, die korter en kleiner waren. Op basis van deze “optimalisaties” wordt er nu voortdurend getest en doorontwikkeld.

Resultaten

Voor de gebruikers is het een groot voordeel dat verbeteringen sneller worden doorgevoerd. En Hessen heeft nu de agile en toch stabiele oplossing die het voor ogen had, waarbij de processen en applicatiecycli worden gemanaged met professionele tools.  Resultaten zijn onder meer:

Grotere transparantie. Eén centrale tool voor holistisch management van de processen en de levenscyclus van de applicatie betekent maximale transparantie voor het betrokken personeel.

Kortere releasecycli. Doordat TFS en SCRUM zich uitstekend lenen voor zaken als planning, ontwikkeling, testen en distributie, kunnen verbeteringen en wijzigingsverzoeken sneller worden geïmplementeerd. Het resultaat: tevredener gebruikers.

Hogere kwaliteit. Gedefinieerde processen, een geïntegreerde kwaliteitscontrole direct vanaf het begin en uitgebreid geteste tools dragen bij tot een hoge kwaliteit. 
Klantverhaal
Deelstaat Hessen

Lees de volledige casestudy.

Gerelateerde klantverhalen

Volgende stappen

Ontdek hoe u met onze hulp uw klanten bedient op manieren die zij niet eerder voor mogelijk hielden.

Sluiten
Modal window
Contract
Deel deze pagina