Loading...

Profiteert uw bedrijf van smarttechnologieën?

Bent u klaar om uw bedrijfsinkomsten de komende vijf jaar met 33% te laten groeien? Ons wereldwijde onderzoek onder bedrijfs- en IT-managers wijst uit dat zij dit en andere voordelen verwachten te realiseren door binnen de onderneming meer smarttechnologieën te gebruiken.

In opdracht van Avanade is een nieuw wereldwijd onderzoek gehouden onder 500 chief executives en IT-leiders in negen landen. Hieruit blijkt op welke gebieden succesvolle bedrijfs- en IT-managers investeren in smarttechnologieën, welke voordelen zij hiermee al realiseren en welke kansen de digitale werkomgeving van de toekomst zal bieden.

Download het onderzoek

Belangrijkste bevindingen: de werkplekg en de werknemer veranderen

De opkomst van smarttechnologie en intelligente automatisering verandert de werkomgeving én de werknemer. Bedrijfs- en IT-managers passen zich al aan en profiteren van deze technologieën in hun organisaties. Het merendeel van hen verwacht dat er nieuwe functies zullen ontstaan, de huidige werknemers moeten worden bijgespijkerd en de bedrijfsstructuur zal worden gereorganiseerd. Ze verwachten ook dat functies zullen veranderen en dat de onderneming zich op digitale ethische kwesties moet richten naarmate er meer smarttechnologieën worden gebruikt. 

Daarnaast blijkt uit de enquête duidelijk de noodzaak voor bedrijven om een oplossing te vinden voor nieuwe digitale ethische kwesties die voortkomen uit het toenemende gebruik van smarttechnologieën.
ONDERZOEK

Succes boeken met digitale technologie

Bedrijven profiteren nu al van smarttechnologieën.

ONDERZOEK

Ethische keuzes maken

Een nieuwe prioriteit in de digitale wereld.


Blog

A new frontier in smart technologies: digital ethics

Establishing and maintaining digital ethics parameters.

"Hoewel de overstap op digitale technologieën voor sommigen intimiderend lijkt, is de realiteit dat succesvolle organisaties er juist van profiteren en bezig zijn met een volgende ronde van investeringen op dit gebied. Wij denken dat slimme technologieën een digitale werkomgeving zelfs menselijker kunnen maken en organisaties kunnen helpen om essentieel talent te werven en te behouden."


Ashish Kumar Chief Growth Officer en Digital Lead, Avanade

Volgende stap

Lees wat de bevindingen uit ons onderzoek naar smarttechnologieën kunnen betekenen voor uw organisatie.

Deel deze pagina