Loading...

Actie ondernemen op het gebied van digitale ethiek

Elke organisatie riskeert grote kritiek naar aanleiding van het ethische aspect van de inzet van nieuwe technologieën, zoals AI, robotica en het internet of things, die mogelijk ongewenste gevolgen hebben. Om geen trouwe klanten en werknemers te verliezen moet u nu proactief handelen op het gebied van digitale ethiek.

Dit betekent dat u richtlijnen en scenario's moet opstellen, training en verandermanagement moet bieden en als pleitbezorger moet deelnemen aan openbare discussies. En het betekent vooral dat u ervoor moet zorgen dat uw werknemers best practices volgen en over de tools beschikken om ethiek in het ontwerp van producten te verankeren.

In dit rapport wordt digitale ethiek gedefinieerd. Tevens wordt beschreven welke voordelen u geniet als u ethische kwesties goed aanpakt en wat de kosten zijn als u daar niet in slaagt. Er wordt onderzocht wat bedrijven aan digitale ethiek doen en hoe u actie kunt ondernemen. Het is de laatste aflevering uit de Trendlines-serie van Avanade over nieuwe trends die de keuzes van grote organisaties op het gebied van design, innovatie en technologie beïnvloeden.

Rapport

Trendlines: Digitale ethiek

Het is tijd om in actie te komen. Ontdek hoe.

Trendlines: Make smarter bets

Nieuwe trends die de keuzes van grote organisaties voor design, innovatie en technologie zullen beïnvloeden.

Blog

Digitale ethiek: Geen woorden maar daden

Het is tijd om er iets aan te doen.

Blog

AI vergroot de behoefte aan een framework voor digitale ethiek

"Ik weet wat het is wanneer ik het zie" is niet voldoende.

Onze benadering van digitale ethiek

Bij Avanade hebben we een wereldwijde multidisciplinaire taskforce voor digitale ethiek opgericht, die het framework voor digitale ethiek van het bedrijf heeft ontwikkeld en nu het gebruik daarvan begeleidt. Het hoogste beslissingsorgaan in dit framework is onze Ethics & Compliance Council. Het framework bestaat uit vier onderdelen.

Eerlijk en inclusief: vooroordelen in digitale systemen zoals AI moeten worden opgespoord en verwijderd, zodat deze systemen dezelfde aanbevelingen doen voor iedereen met dezelfde kenmerken of kwalificaties.

Menselijke verantwoordelijkheid: mensen die digitale systemen ontwerpen en implementeren, moeten verantwoordelijk zijn voor de werking van deze systemen.

Betrouwbaar: een digitaal systeem moet beschikken over de toestemming van de mensen van wie data worden gebruikt en over wie aanbevelingen worden gedaan of beslissingen worden genomen – en dit moet geïnformeerde toestemming zijn.

Aanpasbaar: digitale systemen moeten worden ontworpen en getest om de zekerheid te verkrijgen dat ze veilig blijven in onverwachte situaties en zich niet ontwikkelen op manieren die strijdig zijn met de oorspronkelijke verwachtingen.

digital ethics research

Training en bestuur zijn essentieel

Naast het ethische framework heeft onze taskforce verschillende doelstellingen, zoals het opnemen van digitale ethiek in de werknemerstraining en het implementeren van een permanent bestuursmodel.

Wat staat ons te doen

Er bestaat geen duidelijke leidraad voor digitale ethiek, maar er zijn stappen die organisaties nu kunnen zetten. Hier volgen drie basisrichtlijnen voor elke organisatie:

Maak lastige keuzes bij de productontwikkeling en wees transparant over de ethische principes waarop deze zijn gebaseerd.

Veranker ethiek in het ontwerp van producten en in risicobeheerprogramma's. Zorg voor proactieve communicatie over potentiële ethische problemen en de manier waarop problemen worden gemanaged wanneer ze inderdaad optreden.

Spreek openlijk. Word lid van een forum in uw sector of community om informatie over best practices te ontvangen of te delen die u kunt gebruiken in uw organisatie. Spreek openlijk over de publieke beleidsaanbevelingen van uw bedrijf met betrekking tot digitale ethiek.

Trendlines: Digitale ethiek

Het is tijd om in actie te komen. Ontdek hoe.

DOWNLOAD
Trendlines: Make smarter bets

Nieuwe trends die de keuzes van grote organisaties voor design, innovatie en technologie zullen beïnvloeden.

Goede en slechte bots: De ethiek van AI

Het belang om mensen op de hoogte te houden.

De aard van het beestje

Lees hoe mensen en AI probleemloos kunnen samengaan.

Volgende stappen

Lees hoe wij u kunnen helpen om actie te ondernemen op het gebied van ethiek, met advies over frameworks en bestuursmodellen voor ethiek.

Sluiten
Modal window
Contract
Deel deze pagina