Loading...

'Geen kwaad doen' is niet voldoende

De afgelopen drie jaar heeft Avanade zich actief beziggehouden met digitale ethiek, omdat ethische zorgen over het maken en implementeren van geavanceerde technologie tegenwoordig dagelijks naar voren komen.

Maar terwijl we deze problemen bespreken, worden ze alleen maar ingewikkelder en urgenter. Als u vindt dat technologie uiteindelijk een positieve invloed op de wereld kan en moet hebben, kunt u de toenemende weerstand tegen technologie het beste beteugelen door principes en gedragsrichtlijnen voor digitale ethiek in te voeren in uw organisatie.

Ons vorige Trendlines-rapport gaf een definitie van digitale ethiek en wees op de voordelen van het opnemen van digitale ethiek in het design en de adoptie van nieuwe technologieën. Dit nieuwe rapport gaat in op de urgentie van de meest kritieke kwesties op het gebied van digitale ethiek van dit moment. Het biedt u een beginpunt om uw inspanningen voor digitale ethiek in uw bedrijf af te stemmen op uw doelstellingen en waarden. Ook toont het hoe u goede procedures voor digitale ethiek kunt implementeren in uw bestaande processen. Het is de laatste aflevering uit de Trendlines-serie van Avanade over nieuwe trends die van invloed zijn op de keuzes van grote organisaties op het gebied van design, innovatie en technologie.

Wat staat ons te doen

Begin vandaag nog met het opnemen van digitale ethiek in uw organisatie en processen. Voeg ethische overwegingen toe aan uw governancestructuren, meetmethoden en audits. Elke functie die betrokken is bij het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en gebruiken van technologie zal een rol spelen.

digital ethics

De volgende stap

U kunt vooringenomenheid niet volledig voorkomen. Zorg daarom dat de vooringenomenheden leiden tot positieve resultaten. Kies doelstellingen die het beste passen bij de waarden van uw bedrijf.

Elimineer vooringenomenheden op de lange termijn die zijn opgenomen in uw ontwikkelingscyclus. Kijk verder dan de kwartaaldoelstellingen van uw organisatie en neem ook de uiteindelijke maatschappelijke impact in beschouwing.

Geeft de prioriteit aan inclusiviteit, transparantie en toezicht. Houd bij de vereisten en het design van oplossingen zoveel mogelijk rekening met de behoeften van iedereen. Zorg voor transparantie bij moeilijke of potentieel controversiële beslissingen. Neem deze principes op in uw bestaande governancestructuur, zodat deze onderdeel van uw cultuur worden.

Rapport

Trendlines: Digitale ethiek

Het is tijd om in actie te komen. Ontdek hoe.

Trendlines: Digitale ethiek

Het is tijd om in actie te komen. Ontdek hoe.

DOWNLOAD
Trendlines: Make smarter bets

Nieuwe trends die de keuzes van grote organisaties voor design, innovatie en technologie zullen beïnvloeden.

Goede en slechte bots: De ethiek van AI

Het belang om mensen op de hoogte te houden.

De aard van het beestje

Lees hoe mensen en AI probleemloos kunnen samengaan.

Volgende stappen

Lees hoe wij u kunnen helpen om actie te ondernemen op het gebied van ethiek, met advies over frameworks en bestuursmodellen voor ethiek.

Deel deze pagina