Loading...

remote working guide

Werken op afstand is in rap tempo veranderd van een alternatieve manier van werken en iets dat wel eens gebeurde naar een algemeen geaccepteerde manier om de bedrijfscontinuïteit te garanderen. De impact van deze snelle en plotselinge verandering zal ook na de COVID-19-crisis merkbaar blijven.

Deze versnelde ontwikkeling vindt plaats onder stressvolle omstandigheden, zowel op persoonlijk als technisch vlak. Werken op afstand is een grote verandering en niet eenvoudig een kwestie van technologie. Er zijn ook ingrijpende geografische, demografische en culturele kwesties om rekening mee te houden.

Digital Workplace Group (DWG), een strategisch partner van Avanade, biedt benchmarks en speciale consultancyservices aan bedrijven overal ter wereld. In dit rapport geeft DWG best practices en aanbevelingen, en probeert het bedrijf vertrouwen te creëren bij al die bedrijven die in hoog tempo aan de slag gaan met werken op afstand.

Specifiek geeft DWG adviezen op drie niveaus:

  1. Personen: Adviezen voor thuiswerkers op het gebied van welzijn, concentratie en contact met de buitenwereld.
  2. Teams: Suggesties voor managers over samenwerken, prestaties en het ondersteunen van elkaar.
  3. Bedrijven: Stappen die het management kan zetten om goede communicatie te bewerkstelligen, medewerkers effectieve services te bieden en voor de benodigde hulpmiddelen en flexibiliteit te zorgen.

Download het rapport vandaag nog en ontdek waarom het essentieel is om in tijden van crisis, wanneer nieuw beleid en nieuwe manieren van werken snel worden ingevoerd, aandacht te houden voor mensen en het effect dat de beslissingen van het bedrijf op hen hebben.

Next steps

Workplace experience matters wherever you work.
Talk to us about changing yours.

Share this page