Loading...

mit cisr employee experience research 

Onderzoek van MIT CISR wijst uit dat senior managers verwachten dat de digitale transformatie significante gevolgen zal hebben voor 67 procent van de werknemers. Tenslotte zijn het de werknemers die moeten overstappen op nieuwe systemen, data, processen en gewoontes om de transformatie succesvol te maken. In dit rapport worden de gevolgen voor werknemers samengevat aan de hand van beschrijvingen van de werknemerservaring tijdens vier verschillende transformatietrajecten. Het onderzoek toont aan dat werknemers gevolgen van de toegenomen complexiteit ondervinden als bedrijven trajecten kiezen waarbij het ontwikkelen van klantgerichte capaciteiten een hogere prioriteit krijgt dan de operationele capaciteiten. Bedrijven kunnen hun werknemerservaring verbeteren door eerst een basis te leggen voor de vereiste operationele capaciteiten of door dit in kleine stappen te doen door het af te wisselen met de overeenkomstige klantgerichte capaciteiten.

“De werknemerservaring van digitale bedrijfstransformatie,” Kristine Dery en Nick van der Meulen, MIT Sloan Center for Information Systems Research (CISR), Research Briefing, volume XX, nummer 1, januari 2020

Next steps

Workplace experience matters wherever you work.
Talk to us about changing yours.

Share this page