Loading...

Het ethisch kompas van Avanade

De Avanade Code of Business Ethics beschijft en onderstreept gedrag dat is gebaseerd op onze leidende kernwaarden. Deze komen overeen met ons beleid en onze processen, en zijn essentieel voor het naleven van de wet- en regelgeving van Avanade. In een digitale wereld, waar de regels gaandeweg het licht zien, kunnen klanten van Avanade rekenen op Avanade en zijn werknemers voor de bescherming van hun gegevens met individuele en specifieke plannen. Werknemers kunnen rekenen op Avanade en op elkaar voor een veilige en ondersteunende omgeving waar ze eerlijk en respectvol worden behandeld. Partners, waaronder onze moederbedrijven, Accenture en Microsoft, kunnen rekenen op Avanade als vooraanstaande digitale innovator met een sterke reputatie van betrouwbaarheid.

De Code of Business Ethics van Avanade is het kompas dat leidend is voor alle werknemers en externe medewerkers van het bedrijf. Deze gedragscode zorgt ervoor dat de waarden van Avanade volledig tot wasdom komen, het bedrijfsbeleid wordt nageleefd en juridische voorschriften in acht worden genomen. In de gedragscode is duidelijk vastgelegd wat er wordt verwacht op het gebied van innovatie bij Avanade, worden specifieke voorbeelden geboden en wordt verwezen naar nuttige informatie en andere bronnen. De gedragscode van Avanade helpt ons resultaten te boeken voor onze cliënten en hun klanten op basis van een leidend ethisch kompas.

De Code of Business Ethics van Avanade downloaden

Het Ethics and Compliance-programma van Avanade

De inzet van Avanade voor ethiek ligt vast in de structuur van onze organisatie:

  • De raad van bestuur van Avanade heeft het Ethics and Compliance-programma opgezet, dat wordt aangestuurd door leiders uit de hele sector die lid zijn van de Ethics and Compliance Council.
  • Avanade's Chief Executive Officer is voorzitter van de Ethics and Compliance Council en brengt regelmatig verslag uit aan het auditcomité en de raad van bestuur van Avanade.
  • De General Counsel van Avanade houdt toezicht op de Avanade Legal Group, die zorg draagt voor de dagelijkse activiteiten in het kader van het Ethics and Compliance-programma.
  • Het Ethics and Compliance-team van Avanade biedt training, advies, onderzoeksondersteuning en beheer voor diverse kwesties die verband houden met ethiek en compliance.

Een probleem met ethiek of compliance melden

Een mogelijke schending van de gedragscode van Avanade of oprechte bezorgdheid over financiële zaken kan op diverse manieren worden gemeld. Het kan hierbij gaan om boekhoudpraktijken, interne boekhoudcontroles, auditkwesties, corruptie, fraude of andere ernstige zaken waarbij een vitaal belang van Avanade of het geestelijke of lichamelijke welzijn van werknemers van Avanade in het geding is.

Gesprekken worden anoniem behandeld, maar Avanade vraagt wel om contactgegevens, zodat in bepaalde gevallen om aanvullende informatie kan worden verzocht voor nader onderzoek. In sommige landen kunnen voor de Avanade Business Ethics Line beperkingen gelden wat betreft het soort meldingen en/of de anonimiteit, zoals beschreven op de website van de Avanade Business Ethics Line.

Een probleem kan op drie manieren worden gemeld:

world-orange Een melding indienen via de versleutelde website. Volg de link als u zich bevindt in:

email-orangeEen e-mail sturen naar ethicsandcompliance@avanade.com

phone-orange Contact opnemen met de Avanade Business Ethics Hotline (collect call). Selecteer hieronder uw lokale nummer.

Verwante onderwerpen

Volgende stappen

Lees meer over het verschil dat wij maken voor mensen, bedrijven en community’s.

Deel deze pagina