Loading...

Het privacybeleid van Avanade

Privacybeleid (laatst gewijzigd: 20 juli 2016)

Uw privacy op Avanade's website

Hartelijk dank voor uw bezoek aan Avanade's website ('de website' of 'site'). Met dit online privacybeleid willen u laten weten hoe we via onze site informatie verzamelen en hoe we deze gebruiken, zodat u een geïnformeerd besluit kunt nemen over het gebruik van de site.

In het privacybeleid (tezamen met onze gebruiksvoorwaarden en het beleid inzake cookies) is beschreven hoe persoonlijke gegevens van u of over u die via deze site worden verzameld, door Avanade worden verwerkt en beschermd. Wanneer u gebruikmaakt van onze website, geeft u Avanade toestemming om uw gegevens te verzamelen, op te slaan en te gebruiken zoals hieronder wordt beschreven. Als u niet met deze bepalingen instemt, dient u de site onmiddellijk te verlaten en geen activiteiten meer op de site te ondernemen.

Gegevens die we verzamelen

Avanade verzamelt op twee manieren gegevens via de website: (1) passief (bijvoorbeeld via cookies en vergelijkbare technologie) en (2) actief (bijvoorbeeld wanneer u ons een e-mailbericht stuurt).

Wanneer u onze site bezoekt, halen we automatisch enkele gegevens op van uw computer. Deze informatie omvat:

 • Informatie over uw computer, inclusief (indien beschikbaar) uw IP-adres, het besturingssysteem en het type browser. Deze informatie wordt gebruikt voor systeembeheer, om het verkeer te filteren, om gebruikersdomeinen op te zoeken en voor statistieken.
 • Details van uw bezoek aan onze site en de bronnen die u bekijkt (waaronder, maar niet beperkt tot gegevens over het verkeer, de locatie, weblogs en andere communicatiegegevens). Zie ons beleid inzake cookies voor meer informatie.

We verzamelen ook informatie die u ons vrijwillig toestuurt. Bijvoorbeeld:
 • Informatie die u verstrekt door formulieren te verzenden via onze website. Dit gebeurt wanneer u zich registreert voor gebruik van de site, zich abonneert op services, nieuwsbrieven en meldingen, zich aanmeldt voor een evenement, een whitepaper aanvraagt of solliciteert op een vacature. Op de pagina's waar dit soort informatie wordt verzameld, kunt u meer informatie vinden over de reden waarom uw gegevens nodig zijn en hoe deze worden gebruikt. Of u ons deze informatie wilt verstrekken, is geheel aan u.
 • Informatie die u verstrekt als u zaken met ons wilt doen.
 • Reacties op onderzoeken die we uitvoeren en waaraan u wenst deel te nemen.
 • Berichten, commentaar of andere inhoud die u naar een site van Avanade uploadt of daarop plaatst.

Gegevens die uw persoon betreffen of aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd, worden door ons aangemerkt als 'persoonsgegevens'.

Gevoelige informatie

In het algemeen verzamelen we via onze website geen gevoelige persoonsgegevens. Indien we dergelijke gegevens willen verzamelen, zullen we u verzoeken om uitdrukkelijk in te stemmen met het doel waarvoor we de gegevens willen aanwenden. Als u ons ongevraagd gevoelige persoonsgegevens verstrekt, stemt u ermee in dat we die gegevens gebruiken conform de toepasselijke wetgeving. De term 'gevoelige persoonsgegevens' heeft betrekking op de diverse categorieën persoonsgegevens die volgens de Europese en andere wetten inzake gegevensprivacy een speciale behandeling vereisen, waaronder in sommige gevallen de noodzaak voor het verkrijgen van expliciete toestemming. Tot deze categorieën behoren persoonlijke identificatienummers, financiële gegevens, gegevens omtrent persoonlijkheid en privéleven, ras of etnische afstamming, nationaliteit, politieke opvattingen, lidmaatschap van politieke partijen of bewegingen, religieuze, filosofische of andere vergelijkbare overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond of professionele of beroepsorganisatie, lichamelijke of geestelijke gezondheid, verslavingen, geslachtsleven, eigendomszaken of strafblad (inclusief informatie omtrent vermoedelijke criminele activiteiten) en biometrische of genetische gegevens.

Gegevensgebruik

Cookies en gegevens die automatisch worden verzameld

We analyseren uw IP- en browsergegevens om te achterhalen welke onderdelen van onze website het meest effectief zijn, zodat we de website kunnen verbeteren en kunnen werken aan een optimale en relevante gebruikerservaring. Zie ons beleid inzakecookies voor meer informatie.

Gegevens die u verstrekt

Persoonlijke gegevens die u ons toestuurt, gebruiken we om u relevante informatie te verschaffen, om verzoeken te verwerken die u via de website indient en voor andere doeleinden die door ons worden aangeduid op het moment dat de gegevens worden verzameld. Persoonlijke gegevens kunnen bijvoorbeeld voor het volgende worden gebruikt:

 • Om te voldoen aan uw verzoek om een whitepaper, artikel, nieuwsbrief of andere inhoud.
 • Om onderzoeken of enquêtes te maken en de bijbehorende gegevens te verwerken.
 • Om uw sitebeleving te personaliseren.
 • Om sollicitaties te verwerken die u instuurt.
 • Informatie die u verstrekt als u zaken met ons wilt doen.
 • Om te reageren op technische vragen die u hebt verzonden en indien nodig om meer informatie te vragen.
 • Om contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden (met uw toestemming, indien vereist).

Wanneer u technische vragen stelt, kunnen wij deze op onze website plaatsen om andere gebruikers te helpen. Uw volledige naam wordt daarbij echter niet vermeld.

Wanneer u via onze website solliciteert naar een functie bij Avanade, is het mogelijk dat we de persoonlijke gegevens die u verstrekt omwille van personeelswerving verzamelen en opslaan. Mogelijk wordt gevraagd naar informatie die vereist is voor het wervingsproces, zoals uw naam, contactgegevens en technische ervaring. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook door ons worden verwerkt als dat wettelijk verplicht is. Voordat u uw curriculum vitae kunt indienen, wordt u mogelijk gevraagd om in te stemmen met de volgende voorwaarden inzake het gebruik van uw cv door Avanade:
 • Avanade, haar gelieerde ondernemingen en vertegenwoordigers zullen de informatie opslaan, openen en gebruiken in alle rechtsgebieden, ook in rechtsgebieden met privacywetten die mogelijk anders of minder beschermend zijn dan in uw eigen rechtsgebied; en
 • Avanade, haar gelieerde ondernemingen en vertegenwoordigers kunnen deze informatie gebruiken om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een dienstverband en om contact met u op te nemen ten behoeve van werving en selectie.

Personen onder 18 jaar mogen geen sollicitatiegegevens insturen via onze website.
 • Gerichte e-mail: wij versturen e-mails naar personen met wie wij een relatie willen opbouwen of onderhouden. Onze gerichte e-mailberichten bevatten meestal cookies en soortgelijke technologieën. Hiermee worden wij geïnformeerd of u het bericht hebt geopend, gelezen of verwijderd, en op welke links u hebt geklikt. Wanneer u op een link in een e-mail van Avanade klikt, gebruiken wij ook een cookie om te registreren welke pagina's u bekijkt en welke inhoud u van onze websites downloadt, zelfs als u niet bent geregistreerd of aangemeld bij onze website.
 • Combineren en analyseren van persoonsgegevens: wij kunnen gegevens combineren die afkomstig zijn van openbaar toegankelijke bronnen en van interactie via e-mail, de website en persoonlijk contact met u. Wij combineren deze gegevens om beter te kunnen beoordelen in hoeverre u geschikt bent voor een mogelijk dienstverband bij ons, om u relevante informatie toe te sturen over een carrière en overige mogelijkheden bij Avanade en om de doeltreffendheid van onze wervingsinspanningen en -middelen te analyseren.

Informatie delen

Persoonsgegevens worden door ons niet aan derden verkocht. In het algemeen delen we persoonsgegevens alleen met door ons ingehuurde dienstverleners en adviseurs. Het kan echter voorkomen dat we persoonsgegevens die u hebt verstrekt om een bepaalde reden moeten delen of openbaar moeten maken. Bijvoorbeeld:

 • Bepaalde persoonlijke gegevens, zoals voedingsvoorkeuren en speciale vereisten ten aanzien van accommodatie, zullen we delen met cateraars, hotels of andere zakenpartners wanneer we met hen samenwerken aan een evenement en deze derden om zakelijke redenen behoefte hebben aan de informatie. Op het moment dat de informatie wordt verzameld, wordt aangegeven dat de persoonlijke gegevens met onze partners zullen worden gedeeld en kunt u kiezen of u de informatie wel of niet wilt verstrekken.
 • Wanneer we onderdelen van ons bedrijf of onze bedrijfsmiddelen verkopen of liquideren, zullen we uw persoonsgegevens mogelijk aan derden openbaar moeten maken. In dergelijke omstandigheden kunnen de persoonlijke gegevens van klanten behoren tot de bedrijfsassets die worden overgedragen.
 • Mogelijk dienen we uw persoonsgegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze gebruiksvoorwaarden na te leven of toe te passen; of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Avanade, onze klanten of anderen te beschermen. 

Het kan voorkomen dat we informatie verzamelen aan de hand waarvan u niet kunt worden geïdentificeerd ('samengevoegde gegevens') en deze aan derden verstrekken, waaronder informatie over uw toegang tot en uw gebruik van de website. Zo kunnen we bijvoorbeeld dergelijke samengevoegde gegevens aan een derde doorspelen om deze te informeren over het aantal gebruikers op de site en de activiteiten die ze op de site uitvoeren.

Gegevensbeveiliging

We ondernemen redelijke stappen om de veiligheid te waarborgen van persoonsgegevens die via de website van Avanade zijn verzameld. Tevens spannen we ons in om persoonsgegevens te verwijderen of te vernietigen als er geen zakelijke reden meer is om ze te bewaren.

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar de sites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Wanneer u op een link naar een van deze sites klikt, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze sites een eigen privacybeleid hebben en dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk kunnen worden gehouden voor dat beleid of die sites. Neem daarom altijd eerst dat beleid door voordat u persoonlijke gegevens naar die sites verzendt.

Avanade gebruikt ook mobiele applicaties, waarvoor een afzonderlijk privacybeleid geldt. Als een app van Avanade geen eigen privacybeleid heeft, is dit privacybeleid hierop van toepassing.

Persoonlijke gegevens verwerken

Persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, kunnen binnen Avanade's internationale organisatie worden doorgestuurd of opgeslagen. We hebben intern beleid geformuleerd waarmee we willen bereiken dat overal in onze organisatie een soortgelijk beveiligingsniveau wordt gehandhaafd.

Avanade verwerkt en maakt gebruik van gegevens die door u ingediend zijn voor interne analyses en de verbetering van onze kernwaarden en de Code of Business Ethics, met name diversiteit.

Uw rechten

U hebt het recht om te weten of wij informatie over u bewaren en, als dit het geval is, tot toegang tot die gegevens en om te eisen dat de gegevens worden aangepast als deze niet juist zijn. Dit kunt u doen via ons contactformulier.

U kunt uw recht om geen marketingcommunicatie te ontvangen op elk gewenst moment doen gelden door gebruik te maken van de afmeldlink die is opgenomen in de voettekst van elke e-mail met marketinginformatie. Daarnaast kunt u uw verzoek via ons contactformulier verzenden.

Als u de informatie die u zoekt hier niet kunt vinden of een vraag hebt over het gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met de afdeling Gegevensprivacy. Daarnaast kunt onze contactpagina raadplegen voor meer informatie over de aan Avanade gelieerde ondernemingen in uw land.

Updates van privacybeleid

Avanade behoudt zich het recht voor om de bepalingen van dit privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen; bij het privacybeleid vermelden we echter altijd de datum waarop dit voor het laatst is gewijzigd. Door de website te gebruiken na wijzigingen of gewijzigd beleid, stemt u in met de wijzigingen. We raden u aan ons privacybeleid bij elk bezoek aan onze website door te nemen, zodat u altijd weet hoe uw gegevens door ons worden gebruikt.

Volgende stappen

Bespreek met ons hoe wij krachtige, digitale innovatie kunnen introduceren in uw bedrijf.

Sluiten
Modal window
Contract
Deel deze pagina