Loading...

CH2M HILL

Yrityksen tilanne

CH2M HILL käsittää 12 liiketoimintayksikköä, joilla on erilliset liiketoiminnan kehitysresurssit. Vuosien aikana liiketoimintayksiköt ovat ottaneet käyttöön erilaisia työkaluja ja järjestelmiä asiakassuhteiden ja myyntitoimintojen tueksi, esimerkiksi kaksi ulkoisten toimittajien ratkaisua ja erilaisia sisäisesti kehitettyjä työkaluja. Nämä hajanaiset järjestelmät loivat myös tietosiiloja, joiden vuoksi asiakastiedoista ja myyntimahdollisuuksista oli vaikeaa luoda yrityksen laajuista kuvaa.
Ilman keskitettyä asiakas- ja yhteystietojen hallintajärjestelmää myynti yrityksen strategisille asiakkaille ei toiminut parhaalla mahdollisella tavalla, kun mukana oli useita liiketoimintayksiköitä. Koostettujen mahdollisuustietojen toimittaminen CH2M HILLin päätöksentekijöille oli käynyt työlääksi prosessiksi, joka ei tukenut tiedostavien, ajantasaisten päätösten tekoa uuden liiketoimintaportfolion suhteen.

Ratkaisu

Tuottavuuspulman ratkaisemiseksi CH2M HILLin johto alkoi etsiä koko yrityksen kattavaa asiakkuudenhallintaratkaisua (CRM), jossa liidien, asiakkaiden, mahdollisuuksien ja yhteystietojen hallinta olisi täysin integroitu projektilähtöiseen ja palvelukeskeiseen liiketoimintaympäristöön.
Saatuaan vinkkejä Gartnerilta CH2M HILL lähetti tiedustelun, joka toi vastauksia useilta toimittajilta, kuten Microsoftilta. CH2M HILL valitsi Microsoft Dynamics CRM 4.0 -järjestelmän sen laajennettujen, globaalien ominaisuuksien vuoksi. Yritys päätti korvata kolme vanhaa järjestelmäänsä paikallisesti toteutetulla Dynamics CRM -myyntimoduulilla.

Tulokset

  • ​Tilien ja yhteystietojen näkyvyys tehostaa myyntiä.
  • Historiatiedot mahdollistavat sijoitusten tuottoanalyysin.
  • Standardoidut työkalut edistävät kasvua.
  • Microsoft-alusta hyödyntää jo käytössä olevia infrastruktuureja ja toimintoja.

Related Client Stories

Next steps

Learn more about the value our work brings to our clients and their customers.

CLOSE
Modal window
Contract
Share this page