Loading...

Kohti parempia markkinointikampanjoita

Ongelma

Johtava, yli 120 maassa toimiva vakuutusvälitys- ja konsulttiyritys tarvitsi markkinointityökalun optimoidakseen monikanavaisia markkinointikampanjoitaan, joiden kohteena oli miljoonia vakuutuksenottajia.
Aiemmin yritys käytti asiakasviestinnän käsittelyyn vakuutustenhallintajärjestelmää, mutta tämä menetelmä ei mahdollistanut ristiinmyynnin ja asiakkaiden vakuutusmäärien lisäämisen edellyttämien markkinointitoimintojen integrointia.
Vakuutustenhallintajärjestelmä ei myöskään auttanut pyrkimyksissä parantaa asiakaspalvelukokemusta. Projektin päätavoite oli parantaa markkinointikampanjoiden kohdennusta ja varmistaa, että jokaista asiakasta seurataan ensimmäisestä yhteydenotosta ostotapahtumaan ja myös sen jälkeiseen viestintään.

Ratkaisu

Accenturea ja Avanadea pyydettiin kehittämään pilvipohjainen Microsoft Dynamics® CRM -ratkaisu, jonka avulla asiakas voisi edistää projektiensa tuoton kasvua. CRM-ratkaisu oli Avanade Advanced Marketing Solution (AMS), joka integroitiin asiakkaan vakuutustenhallintajärjestelmään ja markkinointisähköpostisovellukseen. Tämä mahdollisti markkinointikampanjoiden mukauttamisen kunkin asiakkaan sitoutumisasteeseen. Pilottiratkaisu otettiin käyttöön kolmessa maassa, ja sen avulla varmistettiin, että järjestelmä tuotti halutun tuloksen. Kun Microsoft Dynamics® CRM -järjestelmä oli näin todettu tehokkaaksi, se otettiin käyttöön 34 maassa.

Tulokset

​Accenture ja Avanade suunnittelivat, kehittivät, testasivat ja toteuttivat onnistuneen Microsoft Dynamics CRM- ja Advanced Marketing Solution -ratkaisun useisiin maihin. Asiakkaalle tämä on tuonut seuraavanlaisia konkreettisia hyötyjä: 
  • tuotto kaksinkertaistumassa kolmessa vuodessa
  • nopea, kohdennettu monikanavamarkkinointi sähköpostitse, postitse ja puhelimitse
  • kampanjoiden parempi vastaanotto ja konversioaste
  • paremmat ristiinmyyntitulokset
  • parempi edustajien tuottavuus ja asiakaspalvelu.

Related Client Stories

Next steps

Learn more about the value our work brings to our clients and their customers.

CLOSE
Modal window
Contract
Share this page