Loading...

Det er for få utviklere til å dekke det voksende behovet, det fører til at ledere må finne nye metoder for å gi ansatte tilgang til sanntids innsikt og moderne apps for å gjøre en bedre og mer effektiv jobb. Globalt i dag sliter 80% av beslutningstakerene med å gi verdi til forretningen gjennom data og innsikt og 35% sliter med historiske løsninger og prosesser.

Low code/no code gir en mulighet for å redusere time to market og gi en positiv langsiktig TCO.
Det kan også bidra til å øke prosesseiernes eierskap til forretningen effektivt og fleksibelt.
Avanade tilbyr et webinar som viser hvordan dere kan bruke Microsoft Power Platform til å bygge ende til ende løsninger ved bruk av low code tilnærming. På dette webinaret vil vi dele:

 • Verdirealisering for forretning og IT
  • Power Apps brukt gjennom Teams
  • Fra Excel til moderne applikasjoner
  • Automatisering av rutine oppgaver
  • Måle effekt og verdirealisering ved bruk av PowerBi
 • Orkestrere din forretning ved bruk av Power Apps (Governance og sikkerhet)
 • Refereanse
 • Hvordan starte med Power Apps: App in a day workshop
 • Q&A

Watch Now

Talare

Guro Faller

Guro Faller
Digital Sales and Services Offering Lead, Avanade Norway

LinkedIn

Adomas Galdikas
Solution Architect, Dynamics 365/Power Platform, Avanade Norway

LinkedIn

Nils Haugland Winther
Intelligent Automation Offering Lead, Avanade Norway

LinkedIn

Insights

Microsoft Power Platform

Embrace low-code effectively to accelerate business.

4 steps to get maximum value from Power Platform

Hans Loomans explains how we help organizations get maximum value from their Power Platform services.

Next steps

Find out how our insights can be applied to help your business realise results.

Share this page